Hur fungerar RUT-Avdrag när du använder en flyttfirma?

Allt behöver du veta om skattereduktion för hushållsnära tjänster.

RUT-avdraget erbjuder en möjlighet att minska kostnaden när man tar hjälp av ett företag för olika typer av hushållsarbeten. Specifikt för flytt kan man avdra så mycket som hälften av kostnaden för arbetsinsatsen. Här belyser vi nyckeldetaljerna kring RUT-avdrag för din flytt när du väljer vår flyttfirma Luleå.

Använda RUT för din flytt

Om du bestämmer dig för att ta professionell hjälp under din flytt, kan RUT-avdraget vara till stor nytta. Notera att avdraget bara täcker arbetskostnad och inte kostnader för material eller resor relaterade till flytten. När du får fakturan, kan du se att upp till 50% av arbetskostnaden har dragits av.

Det finns dock specifika regler att hålla reda på.

Några av dessa inkluderar:

Man ska vara skrivet och skatta i Sverige.
Den valda flyttfirma ska vara godkänd för F-skatt.
Ansökan om RUT-avdrag görs av företaget för kundens räkning.
Skatteverket informerar kunden om godkännandet, antingen digitalt eller via post.

Flyttaktiviteter som kvalificerar för RUT

RUT-avdraget kan användas för en rad tjänster under flytten, såsom:

Flytt av möbler och andra hushållsprodukter.
Lastning och avlastning av dina tillhörigheter.
Montering och demontering av möbler.
Packning och uppackning inför flytten.
Slutlig städning av gamla bostaden.

Riktlinjer för RUT

Skatteverket hanterar RUT-avdraget. Den maximala avdragsrätten ligger på 50% av arbetskostnaden. Du kan begära avdraget efter att du betalat för tjänsterna.

Andra kriterier inkluderar:

Bostadsstatus och skatteplikt i Sverige.
Uppgiften att verifiera att kriterierna uppfylls ligger hos privatpersonen, medan det är företagets ansvar att ha rätt skatte-status och att ansöka om RUT för kundens del.
Från 2020 är elektronisk betalning ett krav för RUT-avdrag. Avdraget ska rapporteras i årsdeklarationen och administreras digitalt via Skatteverket.

Betalning och RUT-fördelar

Med RUT-avdraget kan du minska din faktura med hälften av arbetskostnaden för tjänster som städning vid flytt. Det sammantagna årliga avdraget för RUT och rot-arbete är maximerat till 75 000 kr per individ.

RUT och flyttstädning

Ja, flyttstädning faller under RUT-avdragets paraply. Detta gäller oberoende av bostadstyp, och avdraget täcker upp till 75 000 kr per år, per individ.

Andra scenarier Utlandsboende:

Även de boende utomlands kan dra nytta av RUT under vissa villkor.

Dödsbo:

RUT kan gälla om tjänsten utförts efter den avlidnes bortgång.

Fritidshus:

RUT kan tillämpas om det räknas som en sekundär bostad och skatt betalas.

Vanligt ställda frågor kring RUT

Hur fungerar rutavdrag vid flytt?

Från augusti 2016, om du anlitar en flyttfirma, behöver du endast betala hälften av arbetskostnaden.

Vad krävs för att få rut-avdrag?

Du bör vara över 18, skatta i Sverige och ha betalt för utförda tjänster.

Får man rut-avdrag för flyttstädning?

Ja, RUT kan användas för flyttstädning utförd av företag.
Jesper

Hejsan! Jag heter Jesper och är ansvarig för innehållet på Stjärnflytt. Vår ambition är att bli ditt första handsval när det kommer till flytt. Vi strävar efter att leverera en bra tjänst med god kundservice. Vidare arbetar vi hårt med att utbilda och förenkla flytten för dig.

Vi strävar alltid mot högsta kundnöjdhet

Kontakta oss redan idag och berätta vad vi kan göra för dig och dina behov!