Bohag 2010

Bohag 2010

OM BOHAG 2010 

Bohag 2010 representerar ett samarbete och en dokumentation mellan branschens aktörer och Konsumentverket. Målet med detta är att etablera en stabil ram för samverkan mellan flyttfirmor och kunder.

I Bohag 2010 klargörs detaljerna kring konsumentens och transportföretagets ansvar och skyldigheter vid avtalstecknande om en flytt. Den inkluderar bland annat riktlinjer för betalningar, avbokningspolicy och procedurer om varor skadas under transporten.

Genom att välja en flyttfirma som följer Bohag 2010 kan du vara trygg i vetskapen att du hanterar ett pålitligt företag. Ett utdrag av avtalet finns tillgängligt för läsning, men det fullständiga dokumentet kan också laddas ner som PDF.

FÖRSÄKRINGS- & ANSVARSBESTÄMMELSER I BOHAG 2010 

I våra avtal följer vi de direktiv som har fastställts av Sveriges Åkeriföretag (SÅ), Sveriges Möbeltransportörers Förbund (SMF) och Konsumentverket, som tillsammans bildar Bohag 2010. Här ger vi en överblick över vissa av de ansvarsområden vi har enligt Bohag 2010.

VÅRT ANSVAR SOM TRANSPORTFÖRETAG 

Vid anlitande av oss på Sjärnflytt, garanteras ert bohag vara försäkrat genom vår policy under hela flytten, oberoende av vem som genomför flytten eller vilket fordon som används. Med oss är ditt bohag skyddat inom Sverige, Norden och Västeuropa från början till slut; detta inkluderar lastning, transport och lossning samt eventuell uppackning.

Försäkringsskyddet för ditt bohag täcker upp till 10 miljoner kr (minst 20 basbelopp, vilket motsvarar cirka 900 000 SEK). För en högre försäkringsgräns tillkommer en extra avgift – kontakta oss för en prisuppgift. Om du äger något vars värde överstiger ett halvt prisbasbelopp (ungefär 22 000 kr), bör du informera oss, då en särskild försäkring eller särskilda åtgärder kan krävas.

DITT ANSVAR SOM KUND 

Trots att vi som flyttfirma tar ansvar för dina möbler och kartonger, bör du som kund se till att allting är korrekt packat för att minska risken för skador. Om en vara skadas på grund av otillräcklig förpackning, kan inte flyttfirman hållas ansvarig. Det är viktigt att du tar särskild hänsyn till ömtåliga föremål för att försäkra att de hanteras korrekt under transporten.

Jesper

Hejsan! Jag heter Jesper och är ansvarig för innehållet på Stjärnflytt. Vår ambition är att bli ditt första handsval när det kommer till flytt. Vi strävar efter att leverera en bra tjänst med god kundservice. Vidare arbetar vi hårt med att utbilda och förenkla flytten för dig.

Vi strävar alltid mot högsta kundnöjdhet

Kontakta oss redan idag och berätta vad vi kan göra för dig och dina behov!