Integritetspolicy

På Stjärnflytt är din personliga integritet av högsta vikt för oss. Här beskriver vi vår behandling av dina personuppgifter och vår hantering av cookies på vår webbplats.

Ansvar

Stjärnflytt, Organisationsnummer: 559430-1268, med huvudkontor på Handelsvägen 9b, 973 45 Luleå, Sverige och telefonnummer 070-716 32 00, är ansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Om du har några frågor eller behöver ytterligare information är du välkommen att kontakta oss.

Dina Uppgifter

Vi samlar in och behandlar uppgifter som du delar med oss samt de som genereras automatiskt när du besöker vår webbplats. Det kan inkludera uppgifter som ditt namn, kontaktuppgifter, adress och telefonnummer, samt information om din webbplatsanvändning, såsom din IP-adress, besökta sidor och tjänster.

Syfte och Användning

Dina uppgifter används för att tillhandahålla våra tjänster och förbättra din upplevelse på vår webbplats. Med ditt samtycke kan vi också använda uppgifterna för att skicka dig relevanta erbjudanden via e-post.

Delning av Uppgifter

Normalt behandlar vi dina uppgifter internt, men ibland delar vi dem med våra leverantörer och samarbetspartners enligt gällande lagstiftning.

Geografisk Behandling

Vi och våra leverantörer behandlar dina personuppgifter inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).

Datatidsperiod

För bokföringsändamål behåller vi information enligt gällande bokföringslagstiftning. Om du har samtyckt till att ta emot marknadsföring via e-post sparar vi dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Uppgifter kan lagras längre enligt lag eller myndighetsbeslut.

Dina Rättigheter

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke eller begära information om vilka uppgifter vi har om dig. Du kan också begära radering, korrigering eller överföring av dina uppgifter.

Hantering av Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats och ger dig möjlighet att hantera dina cookie-inställningar. Om du inaktiverar cookies kan vissa delar av vår webbplats vara begränsade, men du kan fortsätta använda den.’

På Stjärnflytt värnar vi om din integritet och strävar efter att ge dig en säker och trygg upplevelse på vår webbplats. Om du har några frågor eller behöver mer information är du välkommen att kontakta oss. Vi är här för att skydda din integritet och tillhandahålla bästa möjliga service.

Vi strävar alltid mot högsta kundnöjdhet

Kontakta oss redan idag och berätta vad vi kan göra för dig och dina behov!